"Giv slip, bliv fri"

Forside

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk, i min relation til mine klienter og har fokus på hvilke vanskeligheder de har i her og nu processen samt hvilke tidligere udfordringer de kan drage nytte af til nuværende problematikker, for at skabe ro og mening .
I psykoterapi er det muligt at skabe rum for personlig indsigt, forandring og der er mulighed for at udvikle en større evne til at kunne hjælpe sig selv.

Derved bliver det nemmere for dig at indgå i dine nære relationer, i dit forhold/ægteskab, til dine egne børn, venner og i dit job.

Terapi samtaler
Jeg ønsker at terapeien foregår i et anerkendt,  omsorgsfuldt, respektfuldt og nærværende samspil, både i individuel, par  og gruppe terapi.

Ved individuel samtale er mit mål, at du får mulighed for at finde lige netop din egen vej gennem dine vanskeligheder.
Jeg lægger vægt på, at møde dig som menneske, der hvor du er lige lige nu og arbejde i dit tempo.
I terapien vil jeg have fokus på, at du for chance for at lære at udvikle evnen til at være i dyb kontakt med dig selv, dine tanker og krop.
Mit fokus er, at du opnår følelsesmæssig forståelse og afklaring af dig selv med dine udfordringer, så du nemmere kan håndtere nye udfordringer i dit liv.

Ved par samtaler er der mulighed for, at få udtrykt hvilke udfordringer du har i din relation til din kærerste, kone eller mand. Det kan være kommunikation, alenehed, alenetid, mere tid som par, samarbejde og tid med egne børn, kontakten med svigerfamilien og de mønstre vi ubevidst og bevidst hver især tager med ind I vores kærlighedsforhold. Jeg vægter, at I hver især for tid til at tale om egne udfodringer hvor den anden part lytter og bagefter tale om, hvordan det var at fortælle og også hvordan det var, at være den lyttende. Derved er der chance for, at I hver især kan arbejde med at ændre nogle af jeres egne mønstre for at skabe tilfredshed for begge parter.

Ved gruppe samtaler er der mulighed for, at opleve at du ikke er alene, at andre også har ligende udfordringer som dig selv og det er helt ok. Du for mulighed for, at fortælle om dig i gruppen, hvor de andre lytter, bagefter kan de andre byde ind, når de kan genkende noget i sig selv, som du har fortalt, det kan også være  de andre har ideer til hvad du kan ændre for at skabe forandring i dine udfordringer.
Der er også mulighed for, at jeg kan inddrage musik og øvelser for at skabe ro og balance .

 

Terapi kan give dig livsglæde
Uanset hvilke vanskeligheder du har, så kan samtaler med en Psykoterapeut være med til at give dig en større forståelse, indsigt og afklaring i dit liv, og se nye vinkler og en få indsigt i egne handle-  tanke-og livsmønstre.
Terapi kan hjælpe dig på sporet af livsglæde, selvstændighed, personlig frihed og en tro på dig selv.

Terapi er en proces over en periode, hvor du kommer til at arbejde med dig selv, også mellem sessionerne.

Nøglen til udvikling er at du ønsker at hjælpe og drage omsorg for dig selv, og tager ansvar for dit liv. Mod på at møde nye følelser, både glædelige og triste og være i dem og acceptere dem som en del af dig selv.

Vi bruger ofte meget energi på at undgå at mærke vores følelser, impulser og tanker. Uheldigt medfører det til en mangelfuld udnyttelse af vores ressourcer og en hindring for personlig vækst. Når vi holder afstand til vores følelser, kan det skabe depression, meningsløshed, stress, selvværdsproblemer, angst og usikkerhed i relationen til andre mennesker.

Jeg synes kunsten er, at møde det ukendte med nysgerrighed og tage imod det positivt. Igennem din proces over tid, får du derved chance for at styrke din indre autoritet, som gør det muligt for dig, at handle med øget gennemslagskraft og synlighed på dine ønsker, grænser og behov.
 

Nysgerrig på at lære sig selv bedre at kende
Det er meget svært for os at hjælpe os selv, hvis vi ikke forstår vores måde at fungere på, at det er ukendt og fremmede for os. Krop og psyke har stor betydning for vores handlemuligheder. Det er værdifuldt at være nysgerrig på at lære sig selv bedre at kende, det åbner muligheden for at finde hele sig selv som menneske.

I et forløb kommer du ofte dybere ind under lagene hos dig selv. Du kan f.eks. finde svar på, hvorfor det er svært at være dig selv, og stå ved hvem du er, eller vanskeligt ved at sige til og fra i forhold til andre. Det kan også være manglende selvværd og selvtillid, tab, traumer, sorg, tristhed, angst, depression eller usikkerhed.

 

Kroppens signaler
Kroppen husker alle dine oplevelser i livet, derfor er det vigtig,t at du byder de smertelige følelser velkommen og ikke modarbejder dem, få bearbejdet dem som jo er en del af dig, og derved skabe velvære.
Kroppen fortæller altid hvordan du har det, det kan bl.a. komme til udtryk i symptomer som ledsmerter, muskelsmerter, hovedepine, vejrtrækningsproblemer og stress. Jeg benytter ofte afslapningsmusik, for at komme tilstede, i ro og få fokus på krop og vejrtrækning.
Jeg arbejder meget med, at inddrage kroppen i terapien, dvs. at du for fokus på – og mærker hvad dine kropssignaler fortæller dig, når du taler om følelsesmæssige vanskeligheder. Og derved bliver bevidst om, at du muligvis får ondt i maven, når du fortæller om en aktivitet du egenlig ikke ønsker at deltage i hver uge. Kan også være du opdager, at du ofte  får hjertebanken og spændinger i nakke og skuldre, når du er trist og angst, over du har haft en voldsom diskussion med din ægtefælle. Jeg vil sammen med dig, hjælpe dig til, at opdage, hvordan du kan ændre dine vanskeligheder, så du tager vare på dig selv, på en kærlig måde, både fysisk og mentalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Min profil

IMG_4481“Giv slip, bliv fri”
Sanne Isaksen
Psykoterapeut MPF

Kompetencer
Jeg dimitterede juni 2015 som psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, Aarhus C. Har studeret fra 2011-2015. Uddannelsens hjemmeside; piaa.dk, hvor du /I kan læse yderligere.

Job: Ansat 2016 som rådgiver/psykoterapeut hos  Kræftens Bekæmpelse, kræftrådgivningen, Hejmdal  i Aarhus.
Hvor jeg derved også har haft samtaler på Randers Sundhedscenter, hvilket jeg afsluttede, oktober 2017.

Job: Ansat 2017 -  som rådgiver/psykoterapeut hos Kræftens Bekæmpelse, kræftrådgivningen i Herning.
Hvor jeg derved også har samtaler på Viborg Sundhedscenter.Har igennem rådgivningerne fået stor erfaring med individuelle, par  og familie samtaler og endvidere gruppeforløb.Jeg har været frivillig rådgiver/psykoterapeut på kræftrådgivningen, Hejmdal i Aarhus i perioden 2014-2016, og
 har været frivillig mødeleder på flere samtalegrupper og haft individuelle samtaler  på Randers Sundhedscenter.

Dimitterede januar 1999 som Pædagog fra Esbjerg Seminarium og 16 års erfaring fra mit pædagogiske virke.


Jeg har erfaring med individuelle, samtaleterapi, parterapi og gruppeterapi indenfor følgende emner  

Adoption  *  stress  *  Assertiv-kommunikation  *  Depression  *  Personlig udvikling  *  Relationer  *  Selvværd, forkerthedsfølelse og alenehed  *
Tab, sorg, krise og angst 

Du er velkommen til, at klikke ind på mine emner, for nærmere uddybning.

På Facebook kan jeg findes, Psykoterapeut MPF Sanne Isaksen.

Jeg tilbyder ikke samtaler nu.

 

Citat: Søren Kierkegaard

“At Man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaa det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”

 

Tidsbestilling

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, MPF,  så jeg kan også findes på deres hjemmeside, dpfo.dk

 

Angående min uddannelse:
Uddannelsens hjemmeside: piaa.dk
Instituttets personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk.
Værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevlsesorienteret og gestaltterapeutisk – med vægtning af familiesynet
Hele uddannelsesforløbet er evalueret og opfylder de Socialministeriet udarbejdet kvalitetskriterier for Psykoterapeutiske uddannelser i Danmark

E-mail: terapeut@sanneisaksen.dk

Jeg har tavshedspligt som beskrevet af Dansk Psykoterapeutforening

 

Siden er ikke aktiv nu, har den blot stående.
Sidst opdateret d. 27. april 2018

 

Citat: Friedrich Nietzsche
You must have chaos whitin you to give birth to a dancing star.”

 

Citat: Søren Kierkegaard
“Før et menneske kan træde i karakter, må han indse, hvem han er og ikke, hvem han gerne vil være.”